top of page

סרט הנצחה / סרט זיכרון לאהובים

סרטי הנצחה עבור יקירכם. הסרט נעשה ברגישות מלאה, תוך מחקר מעמיק והצגה יפה ומרגשת של חייו.


סיפור חיים מיוחד

בעצם כל אחד מאיתנו הוא מיוחד עם סיפור חיים שאין דומה לו. צריך רגישות ומקצועיות כדי לדעת איך להציג

את כל זאת בצורה יפה ומכובדת. בשביל זה אנחנו פה .


מוזמנים לראות דוגמאות של סרטים שעשינו כאן


שלבים בהכנת סרט הנצחה :

  • תחקיר ואיסוף חומרי הגלם

  • כתיבת סיפור החיים, בחירת השירים ואופי המצגת

  • עריכה .מה יהיה אורך הסרט ?

לכך קשה לתת תשובה. אורך הסרט כמובן תלוי בגילו של האדם וברצון שלכם.

אך לרוב לא פחות מ15-20 דקות.

bottom of page